Felsőpáhok Község Önkormányzata
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000
Fax: 83/900-001
Mobil: 30/834-2121
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Részletekért kattintson ide

Ma 2024. 7. 13, szombat, Jenő napja van.
Holnap Őrs napja lesz.

Hétfőn 8 órától 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig

Kedd 8 órától 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig

Szerda nincs ügyfélfogadás

Csütörtökön: 8 órától 12 óráig 

Pénteken: 8 órától 12 óráig


Elugy Banner 2   

001

Felsőpáhok Község Önkormányzat a falubusz

beszerzésére nyert pályázati támogatást a

Magyar Falu Program keretén belül. A támogatás segítségével egy Ford Transit Trend Kombi típusú gépkocsit vásároltunk, melyet a Felsőpáhokban felmerülő szociális feladatok ellátására használunk, úgymint óvodás és iskolás gyerekek, idősek és mozgásukban korlátozottak szállítása.

001

Felsőpáhok Község Önkormányzata a művelődési házfelújítására nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program keretén belül. A felújítás célja a település közösségi terének helyet biztosító kultúrház korszerűsítése, energiaracionalizálása, az elhasználódott és egészségre káros pala tetőhéjazat lecserélése, továbbá a rendszeres használatú földszinti részén a homlokzat és a záró padlásfödém hőszigetelése.

A1hok3


001

001


Gazdálkodó szervezetek részére tájékoztató
2017 április 25 kedd - 13:08:41

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos tájékoztató megtekinthető itt:Tákékoztató.pdf


Engedély nélküli létesített vizilétesítmények fennmaradási eljárása
2016 november 17 csütörtök - 14:30:57
Tájlékoztató jelent meg az engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vizilétesítmények fennmaradási eljárásáról, amely megtekinthető itt: Tájékoztató.pdf

Felhívás ingatlanok és közterületek tisztántartására
2016 május 12 csütörtök - 09:14:31
A polgármesteri felhívás szövege megtekinthető itt: Felhívás.pdf.

Tájékoztatás a magánfőzött párlat utáni bevallási, befizetési kötelezettségről
2016 február 04 csütörtök - 12:58:55
A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége tájékoztatója megtekinthető itt: Tájékoztatás.doc

Gazdasági program
2015 március 24 kedd - 09:36:25
A képviselő-testület 2015. március 23-i ülésén elfogadott gazdasági programja: program.pdf.

Módosított tájékoztatás a szabadtéri égetés szabályairól
2015 március 11 szerda - 13:38:31
A  ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG KESZTHELYI KIRENDELTSÉGÉNEK MÓDOSÍTOTT TÁJÉKOZTATÓJA:  
„I. AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSE KÜLTERÜLETEN:
1.Az engedélyezés tárgya Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Kivétel: Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.
2. Az eljárás menete 2015.március 5-től: Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.
Jogszabályi háttér:
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
 II. BELTERÜLETI SZABADTÉRI ÉGETÉS Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.
Jogszabályi háttér: 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”  

A fentiekhez tájékoztatásul  közzétesszük még az önkormányzat 
8/2007. (V.10.)  önkormányzati  rendeletét az avar és kerti hulladékok égetéséről (kivonatos közlés) 
5.§.
Az égetés szabályai  
(1)  Nyílt téren csak kerti hulladékot lehet égetni.   A kerti hulladékok égetése csak október 1. és április 30. közötti időszakban - szombat,   vasárnap kivételével  - naponta 9-16 óra között engedélyezett.
(2)  Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 méter távolságra legyen.
(3)  Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4)  A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.  
6.§. (1)   Az égetés egy alkalommal maximum kettő óráig tarthat.
(2)   Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(3)   A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(4)   Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
(5)Közterületen kerti hulladék égetése tilos.


Orvosi ügyelet változása
2014 június 27 péntek - 08:58:02
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. július 1-től a központi ügyeleti ellátás az alábbiak szerint változik:
a)     egy háziorvos  munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8.00 órától az első munkanap reggel 8.00 óráig,
b)    egy házi gyermekorvos munkanapokon 16.00 órától 21.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8.00 órától 12.00 óráig, illetve 16.00 órától 21.00 óráig
lát el ügyeletet.  
Az ügyelet helyszíne: Orvosi rendelő épülete, 8380 Hévíz, József Attila u. 2.
A központi mentésirányítási és diszpécseri feladatokat az Országos Mentőszolgálat Zalaegerszegi Mentési Csoportja biztosítja, telefonszámuk: 92/321-000.

Tájékoztatás földi szúnyoggyérítésről
2023 június 08 csütörtök - 11:56:54

G


Hirdetmény temetői kár
2020 március 05 csütörtök - 09:56:35

Hirdetmény temetői kár
2020 március 05 csütörtök - 09:56:34

Ugrás az oldalra Első  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
www.felsőpáhok.hu | Felsőpáhok Önkormányzatának weboldala | Minden jog fenntartva | Adatkezelési tájékoztató